Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) UAB Utenos prekyba internetinėje parduotuvėje adresu www.e-utenosprekyba.lt (toliau – E-parduotuvė) nustato Pirkėjų prekių pasirinkimo, užsakymų pateikimo, prekių pristatymo, atsiskaitymo už prekes, prekių grąžinimo ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias sąlygas.
 2. E-parduotuvėje prekių užsakymą, pardavimą ir pristatymą organizuoja UAB Utenos prekyba, įm. k. 183738929, Maironio g. 2, Utena.
 3. Pirkėjas E-parduotuvėje yra bet kuris užsakymą pateikęs ir jį apmokėjęs asmuo, susipažinęs bei sutikęs su pirkimo – pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis.

 

Prekių kainos, užsakymo ir apmokėjimo tvarka

 1. Prekės užsakomos ir už jas iš anksto apmokama internetinėje platformoje www.e-utenosprekyba.lt internetinės bankininkystės būdu.
 2. E-parduotuvėje taikoma minimali prekių užsakymo suma - 20 Eur.
 3. Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu mokestis - 1,6 Eur.
 4. Prekės Pirkėjui pristatomos bioplastiko maišeliuose. Užsakymo metu taikomas 0,3 Eur pakavimo mokestis.
 5. Pirkėjui prekės parduodamos tomis kainomis, kokios galioja užsakymo metu E-parduotuvės kainoraštyje.
 6. Prekių kainos E-parduotuvėje nurodytos Eur su PVM.
 7. Pirkėjas sutinka, kad sveriamų prekių svoris gali nežymiai skirtis nuo užsakyto svorio ir dėl to pretenzijų Pirkėjas neturės.
 8. Pirkėjas sutinka, kad E-parduotuvėje nesant užsakytos konkrečios prekės, jam gali būti pristatyta kita savo savybėmis ir kaina atitinkanti prekė.
 9. Alkoholiniai gėrimai parduodami tik blaiviems asmenims ir sulaukusiems 20 metų.

  Asmuo perkantis alkoholį, atsiskaitymo metu komentaro laukelyje privalo nurodyti gimimo datą:  xxxx-xx-xx.
  Priešingu atveju, net ir apmokėjus užsakymą, jis nebus pradėtas vykdyti.


 10. Prekių užsakymas priimamas vykdymui tik gavus išankstinį apmokėjimą už prekes. Apie užsakymo priėmimą ir apmokėjimą Pirkėjas informuojamas nurodytu elektroniniu paštu.
 11. Nuolaidos ir kitos lojalumo programos perkant E-parduotuvėje su UAB Utenos prekyba ar Aibės lojalumo kortelėmis netaikomos.
 12. UAB Utenos prekyba dovanų kuponais perkant internetu nėra galimybės atsiskaityti.
 13. Perkant E-parduotuvėje nėra numatyta galimybė papildyti prekių užsakymą.
 14. Prekių užsakymo atšaukimas galimas tą pačią užsakymo pateikimo ir apmokėjimo dieną iki 16 val.
 15. Užstato už daugkartinę ir vienkartinę pakuotę (tarą) dydis yra 0,10 Eur. Jeigu taikomas užstatinės taros mokestis, jis yra nurodytas papildomai prie prekės.
 16. Pirkėjas yra atsakingas, kad užsakymo anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir tikslūs.

 

Prekių pristatymo – priėmimo sąlygos ir tvarka

 1.  Prekės Pirkėjų nurodytais adresais pristatomos Utenos miesto teritorijos ribose.
 2.  Pirkėjas užsakymo pateikimo metu privalo nurodyti prekių pristatymo adresą.
 3. Jeigu prekės užsakomos ir už jas apmokama, tačiau Pirkėjo nurodytas pristatymo adresas yra už Utenos miesto teritorijos ribų, Pirkėjas sutinka prekes atsiimti prekybos centre Santaka, J. Basanavičiaus g. 53, Utena, sutartu laiku. Tokiu būdu atsiimant prekes lieka galioti 0,3 Eur pakavimo mokestis ir taikomas 0,6 Eur aptarnavimo mokestis. Likusi Pirkėjo sumokėta 1 Eur suma grąžinama prekių atsiėmimo metu.
 4. Iki 16 val. pateikus užsakymą ir už jį apmokėjus prekės Pirkėjui pristatomos kitą dieną nuo 9 iki 18 val.
 5. Užsakymą pateikus ir už jį apmokėjus po 16 val. prekės Pirkėjui pristatomos priklausomai nuo užsakymų kiekio arba dar kitą dieną.
 6. Prekės pristatomos pirmadieniais – šeštadieniais nuo 9 iki 18 val. Perkant alkoholinius gėrimus prekės vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais pristatomos nuo 10 iki 18 val.
 7. Sekmadieniais prekių pristatymas nevyksta. Užsakymą pateikus šeštadienį arba sekmadienį, prekės Pirkėjui pristatomos pirmadienį.
 8. Užsakytas ir apmokėtas prekių krepšelis Pirkėjui paliekamas nurodytu pristatymo adresu prie durų prieš tai Pirkėją informavus jo nurodytu telefono numeriu.
 9. Perkant alkoholinius gėrimus prekių priėmimas – perdavimas vyksta pasirašytinai, kurjeriui pateikus asmens amžių įrodantį dokumentą.
 10. Atsižvelgiant į šiuo metu susiklosčiusią situaciją, UAB Utenos prekyba specialus transportas yra nuolat dezinfekuojamas, o kurjeris naudoja Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų rekomenduojamas apsaugos priemones.
 11. Prekių pristatymo adreso keitimas galimas pagal UAB Utenos prekyba kurjerio užimtumo galimybes.
 12. Pardavėjas nėra atsakingas, jeigu prekės Pirkėjui pristatomos ne laiku arba neperduodamos dėl Pirkėjo kaltės.

 

Prekių kokybė ir grąžinimo tvarka

 1. Už E-parduotuvėje parduodamų prekių ženklinimą atsakingas tos prekės gamintojas ar importuotojas.
 2. Pirkėjui pristatomų prekių tinkamumo vartoti terminas yra pakankamas tam, kad Pirkėjas galėtų per protingą terminą pasinaudoti preke atsižvelgiant į prekės savybes.
 3. Jeigu Pirkėjui pristatytų prekių kokybė bloga, per 24 val. nuo prekių pristatymo laiko Pirkėjas  gali kreiptis į Pardavėją el. paštu pristatymas@utenosprekyba.lt atsiunčiant nekokybiško produkto nuotrauką ir tiksliai aprašant situaciją.
 4. Jeigu Pirkėjui nebuvo pristatyta užsakyta prekė, per 24 val. nuo prekių pristatymo laiko Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją el. paštu pristatymas@utenosprekyba.lt aprašant situaciją.
 5. Netinkama pripažintos ar trūkstamos prekės suma Pirkėjui pervedama per 5 darbo dienas bankiniu pavedimu į Pirkėjo nurodytą sąskaitą.

 

Asmens duomenų tvarkymas

 1. Tvarkant asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą.
 2. Pirkėjo asmens duomenys naudojami tik administruojant užsakymo vykdymą ir su užsakymu susijusiems veiksmams atlikti. Pirkėjo asmens duomenys nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros ar kitais tikslais. Su taikoma privatumo politika galite susipažinti internetinėje svetainėje www.utenosprekyba.lt.

 

Baigiamosios nuostatos

 1. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Visi nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir gali būti vienašališkai pildomos ir keičiamos UAB Utenos prekyba nuožiūra.
Rašyti
Skambinti